Wat vliegt de tijd

2014-08-21

Ik heb veel te melden, en dat doe ik in een paar pagina's in een keer. Dit is de eerste van de serie. Die begon ik te schrijven op de 21e, dus vandaar de datum, ondanks dat het inmiddels de 31e is.

Om te beginnen een mededeling aansluitend op het vorige bericht: er zijn wel opnames gemaakt van mijn balletvoorstelling. Ik zit er maar 7 minuten in, maar als je dat de moeite waard vindt, of als je het gewoon leuk vindt om een uitvoering van het Zwanenmeer te zien, dan kan dat dus. Helaas is mij verzocht de video niet openbaar te maken, dus moet je mij even een e-mail sturen en dan krijg je van mij een link en het wachtwoord.

Spark

Waren er weer problemen met Spark? Nou ja, niet met Spark zelf...

Maar kort na mijn vorige bericht kreeg mijn vader een nieuwe internetprovider, en zodoende werd dit weblog onbereikbaar. Ik probeerde dat met SPEM (screenshot per e-mail methode) op te lossen, maar daar was het toch wat te ingewikkeld voor. Dus het moest wachten tot ik terug in Nederland was. Dat duurde gelukkig niet al te lang.

Examen

Ik was er ook niet al te lang, helaas. Ik had gehoopt wat meer tijd te hebben, maar een belangrijk examen wat ze maar een keer per jaar afnemen (de "comprehensive qualifier") was niet in augustus, zoals ze eerder zeiden, maar in juli. Dus kon ik niet veel langer dan twee weken blijven. Helaas, maar het was niet anders.

Daardoor heb ik alweer niet iedereen kunnen bezoeken die ik had gewild, en ook niet zo lang als ik had gewild. Hopelijk volgende keer wel.

Dat examen bestond uit twee delen, een mondeling deel en een schriftelijk deel. Voor het mondelinge deel schijn je niet te kunnen zakken, maar voor het schriftelijke deel wel. Dat is berucht om zijn moeilijkheidsgraad. Nu zou het dit jaar voor het eerst wat minder moeilijk worden, of in elk geval over minder stof gaan. Maar ik had toch een dik boek mee naar Nederland, wat ik eigenlijk uit mijn hoofd moest kennen. Nu ken ik dingen wel uit mijn hoofd na een keer lezen, maar een boek als dit kost me meer tijd dan ik had. Dus was ik niet zo goed voorbereid als ik had gewild.

Maar inmiddels zijn de resultaten ook al bekend, en mijn voorbereiding was blijkbaar voldoende, want ik heb het gehaald. En geheel volgens mijn verwachting heb ik het mondelinge deel niet gehaald. Dat kan dus toch. Ik moest daarvoor namelijk een document schrijven en dat presenteren. Dan word je vervolgens beoordeeld op je verdediging van de materiaalkunde daarin. Het probleem was niet dat ik het niet kon verdedigen, maar dat er niks te verdedigen was. Mijn document had nauwelijks materiaalkunde erin zitten.

Dan vraag je je waarschijnlijk af waarom ik dat dan deed. Dat is een combinatie van factoren. Om te beginnen ben ik geen goed schrijver. Maar in dit geval was dat denk ik geen probleem. Wat wel een probleem was, was dat ik een heel onderzoeksveld heb weten te missen in mijn literatuuronderzoek; het veld wat zich specifiek bezighoudt met mijn onderwerp. Hoe dat mogelijk is weet ik niet, het komt niet doordat ik te weinig tijd heb besteed aan zoeken. Maar misschien wel dat mijn aandacht er niet voldoende bij was. Dit alles volgde vlak op het eind van het semester, waarin ik helemaal uitgeput was door het vak Crystallography and Diffraction.

Hoe dan ook, dat moet dus volgend jaar opnieuw, en dat zal wel goed komen. Ik ben blij dat ik van het schriftelijke deel af ben, want dat is het moeilijke deel. Als ik komend jaar geen colleges meer heb, komt het met dat mondelinge deel wel goed.

Tot zover dit eerste deel. Lees snel verder in deel 2!

Comments:

There are no comments

You can leave a comment (plain text only)

Your name:

Feedback is also welcome at wijnen@debian.org.